Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů je projekt, jehož cílem je vytvoření programu, jenž bude testovat specifické vlastnosti jednotlivých šifrovacích protokolů a výsledky testování bude ukládat pro pozdější statistické zpracování. Program bude vytvořen v programovacím jazyku C#. Ve statistickém zpracování budou výsledky vlastností jednotlivých algoritmů zpracovány a zhodnoceny v přehledných reportech.
Program for testing of speed of encryption algorithms is project aimed to build a program, which will be able to test specific properties of each single encryption algorithm protocol and results of testing will be saved for later statistical analysis. Program is going to be build in C# program language. In statistical analysis part all data and results from testing of each single algorithm will be processed and reviewed in transparent reports.
Description
Citation
VOLF, L. Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student Bc. Lukáš Volf seznámil komisi se svoji diplomovou prací na téma: Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů. Odpověděl na otázky oponenta - 1.) Čím je, podle vás, způsobena několikanásobně vyšší rychlost algoritmů na 64-bit verzích Windows? 2.) Jak je definován operační systém reálného času (RTOS)? Je Windows operačním systémem reálného času? Pomohlo by měření na RTOS zpřesnit vámi naměřené hodnoty? Dále proběhla krátká rozprava k tématu diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO