Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu turistického ruchu, popisu nejvýznamnějších atraktivit regionu a možnostech financování jsou výstupem práce návrhy na rozvoj cestovního ruchu, s tím souvisejících podnikatelských aktivit a rozvoje regionu.
Bachelor thesis "Development of tourism in Beskydy and its impact on business in the region" deals with evaluation of conditions for developing tourism in the tourist district of Beskydy. Based on an analysis of current state of tourist movement, description of the most attractive places in the region and possibilities of financing, the outputs of the thesis are suggestions of development of tourism and related business activities and development of the region.
Description
Citation
MUCKOVÁ, K. Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Vladimír Šefl (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO