Počítačová analýza obrazu z metody LBIC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci se zabývám počítačovou analýzou obrazu, zejména zpracováním snímků pořízených metodou LBIC. V teoretické části jsou popsány jednotlivé defekty, jež se mohou vyskytovat na solárních článcích, včetně popisu jednotlivých metod sloužících pro tvorbu referenčního snímku. Následně je detailně rozebrána tvorba rozdílového snímku, s jehož pomocí jsou vyhodnocovány poruchy. Praktická část se zaobírá tvorbou algoritmů pro vyhledávání defektů a závěrem dojde k popisu aplikace k samotnému ovládání celého programu.
This thesis is concerned with image picture analysis, especially with images obtained by diagnostic LBIC method. The individual defects occuring on solar cells are described in theoretical part, including methods which serve for making referential image. Furthermore, the creation of difference image is analysed, from whom the interferences will be evaluated. The aim of practical part is to focus on generation of algorithms which investigate the defects, and the description of application for program control is described in conclusion.
Description
Citation
ŠTENCEL, J. Počítačová analýza obrazu z metody LBIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Diplomant podrobně seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací a zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO