Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem práce je problematika spojená s primární emisí akcií s cílem získání externích zdrojů financování podniku. Čtenář je nejprve seznámen se základní strukturou finančních trhů a to především trhů akciových. Následně je definován pojem IPO a vysvětleny výhody a nevýhody, které se s primární emisí cenných papírů pojí. Dále se čtenářovi objasní jednotlivé kroky celého procesu. Práce je zaměřena na posouzení vhodnosti vstupu vybrané firmy na burzu. Hodnotí se především makroekonomické předpoklady pro IPO, připravenost vybrané firmy a volba vhodného trhu pro realizaci IPO.
Subject of this thesis is initial public offering and it’s main goal is describing of obtaining external funds for company’s funding. In the first part of the thesis is description of basic structure of financial markets, especially stock markets. The term IPO and it’s advantages and disadvantages are described. The last part is focused on individual steps of IPO realization. This thesis is focused on evaluation of chosen company’s entry on stock market. Especially macro-economic presumptions for IPO, readiness of chosen company and choice of suitable market are evaluated.
Description
Citation
KOVÁŘ, J. Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO