Posouzení bezpečnosti chladicí stanice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Posouzení bezpečnosti chladicí stanice Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Diplomová práce je zaměřena na posouzení bezpečnosti chladicí stanice zimního stadionu, která jako chladivo používá amoniak. Jde o konkrétní výpočet (kvantitativní odhad rizika)chlazení stanice amoniakem. Na zimním stadionu není k chlazení použito solanky, chladí se přímo amoniakem, takže se jedná o chlazení přímé. Je posouzena bezpečnost obyvatelstva, zvířat a životního prostředí. Součástí práce je výpočet indexu chemického ohrožení CEI a modelování následků havárie výpočetním modelem ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). Na závěr je použita metoda FMEA, metoda příčina-důsledek.
Estimation of cooling station safety Diploma thesis, institute of metrology and quality assurance and testing, Brno University of Technology. The diploma thesis deals with safety evaluation of cooling plant at a pool stadium, which uses amonia as a coolant. The work includes particular calculation (quantitative risk estimation) of cooling the plant with amonia. For cooling at the pool stadium no salt water, only amonia is used, so it is direct cooling. The safety of population, animals and enviroment is considered. Part of this thesis is also the estimation of the chemical exposure index (CEI) and simulation of breakdown effects with ALOHA model (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). At the end FMEA method is used, the method cause – effect.
Description
Citation
NEDOMOVÁ, L. Posouzení bezpečnosti chladicí stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení jakosti
Comittee
Ing. Milan Tesař (předseda) prof. Ing. František Babinec, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Doležal (člen) Ing. Anna Krásová (člen) Ing. Pavel Trvaj (člen) doc. Ing. Leoš Bumbálek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Pata, Dr. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO