Metody sušení biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářské práce má seznámit čtenáře s metodami sušení biomasy a jejich základní rozdělení. Je zde uvedeno roztřídění biomasy pro energetické účely, jsou zmíněny hlavní charakteristiky a rozdíly mezi briketami a peletami z biomasy. Hlavním tématem však zůstávají metody sušení biomasy a jejich stručný popis a charakteristika.
This bachelor thesis shall inform readers about basis methods of biomass drying and their basis sorting. There is classification of biomass for energy purposes, then the main characteristics and differences between briquettes and pellets are mentioned. The main theme, however remains the methods of biomass drying and their brief description and characteristics.
Description
Citation
HRABÁNEK, R. Metody sušení biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Prodává se palivo na jednotku hmotnosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO