Implementace systému vidění pro robota Bioloid

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému vidění na dvounohý humanoid robot ze stavebnice Bioloid. Systém vidění je složen z bezdrátové kamery, která je namontovaná na robotovi a z řídícího počítače. Cílem této práce bylo zkonstruovat a oživit humanoidního robota, vytvořit systém vidění a bezdrátový komunikační systém. V centru je robot, který pomocí bezdrátové komunikace současně odesílá i přijímá údaje. Tento systém nabízí skvělé schopnosti na další rozšíření.
This bachelor's thesis deals with vision system implementation on bipedal humanoid robot made of the Bioloid assembly kit. The vision system is composed of a wireless camera, mounted on the robot and the controlling computer. The goal of this work was to construct and vitalize the humanoid robot, to establish the vision system and to create a wireless communication system. The center of this system is the robot, which wirelessly sends and receives data simultaneously. This system offers great capabilities for further expansions.
Description
Citation
ROPOG, J. Implementace systému vidění pro robota Bioloid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO