Návrh strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci firmy KERAVIT, spol. s r.o. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu společnosti a doporučení vedoucí v rámci navržené strategie ke stanoveným cílům tak, aby byla zlepšena konkurenceschopnost firmy.
The bachelor’s thesis characterizes, analyzes and assesses the current situation of the KERAVIT Ltd. company. The thesis contains theoretical resources, company analysis and recommendations leading to the defined targets in terms of the proposed strategy so that the competitive strength of the company is improved.
Description
Citation
CHVOJKOVÁ, L. Návrh strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO