Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomový projekt hledá nové pohledy na urbanistické řešení brněnského tzv. zanádražního prostoru, který se v souvislosti s projektem odsunu železničního nádraží může stát zajímavým místem pro tvorbu nové městské části. Práce se snaží najít alternativu k oficiálně proklamovaným řešením s pravidelnou kompozicí a přímou uliční sítí, aby vytvořila příjemný veřejný prostor, který nebude jen cestou z nádraží do města, ale městem samotným. Výškový rozdíl šesti metrů využívá pro oddělení automobilového a pěšího provozu a může tak nabídnout nerušený pohyb po ulicích, které díky svému zvýšení nejsou příliš hluboké a mohou tak snížit svou šířku na příjemné minimum obchodních ulic, zatímco potřebné funkční plochy zásobování a parkování se odbývají v podnoží pod nimi. Geometrický koncept dvou vzájemně posunutých hexagonálních mřížek dává možnost vzniknout praktickým velkým blokům parkování v podnoži, kde současně dělí území na jednotlivé projekty. Posunutá mřížka pěších tras nad nimi pak velké celky dělí na příjemný jemnější formát bloků pro pohyb návštěvníků i residentů. Projekt současně uvažuje nad fázovitostí vývoje území, aby zabránila nechtěné a nevratné řídkosti z počátku jeho rozvoje. Struktura už v úvodní první fázi funguje jako živoucí město, které obklopuje hlavní pěší tah a vytváří dopravní infrastrukturu pro další vývoj.
Diploma project seeks for new visions in urban solutions of area south of Brno main railway station. This place could become an interesting space for new spacial creativity in connection with the project of new railway station. The work looks for alternatives to officially presented projects with orderly and straight street layouts to create pleasing and livable public space, which would become not only the tour from station to the city, but the city itself. Six meters of height difference is used to separate road and pedestrian traffic and offers an undisturbed walking movement through the elevated pedestrian streets, which are not so deep as they would be when on the ground level, so their width could be downsized to a pleasant minumum, whereas all necesary functions (like parking and supplies areas) také place below it. Geometrical concept of two shifted hexagonal grids delivers a practical large blocks on the ground level for parking and divides the area into separate projects. The walking streets` grid fractionates big portions into more subtle building block layout so comfortable for pedestrian movement. Project also deals with development phases of area to protect it from nonreversible tenous development at the beginning. The structure works as a lively city in the very beginning of the development.
Description
Citation
HILL, P. Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Ladislav Kuba (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Student prezentoval svůj diplomní projekt, reagoval na položené otázky a připomínky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO