Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá problematikou brněnského hlavního nádraží a rozsáhlého území za tímto nádražím, včetně širších souvislostí v rámci železničního uzlu Brno a spádového regionu. Nádraží je v návrhu situováno v uživatelsky a provozně výhodné poloze v centru města. Zanádraží tak zůstává z pohledu centra za nádražím, nezůstává ale vnitřní periferií města. Blízkost centra města, vlakového i autobusového nádraží a tok řeky Svratky dávají jedinečné předpoklady pro vznik atraktivní čtvrti. Autor odmítá funkcionalistické uspořádání města a vertikální segregaci komunikací. Nová městská část je komponována za využití tradičního urbanistického repertoáru: ulic, náměstí a nábřeží vymezených uzavřenou blokovou zástavbou. Důraz je kladen na funkční systém veřejné dopravy, příznivé podmínky pro pěší pohyb a udržitelnost individuální automobilové dopravy, které je poskytnut prostor pro zajištění obsluhy oblasti, ale ne pro živelný růst ohrožující městské prostředí.
Project deals with the Brno main railway station and a large area behind this station, including the broader context of a railway junction in Brno and the suburban area. Station is located in the user-friendly and operationally advantageous location in the city center. „Zanádraží“, from the city center point of view, remains behind the station, but it isn`t the city inside periphery anymore. Proximity to city center, train and bus station and the river „Svratka“ give uniquely positioned for the generation of attractive neighborhoods. Author rejects functionalist arrangement of cities and vertical segregation of communications. The new city district is formed by use traditional urban repertoire: streets, squares and waterfronts defined by closed block development. The emphasis is on functional public transportation system, favorable conditions for pedestrian movement and the sustainability of private transport, which is providing a facility for ensuring the service areas, but not for undirected growth threatening urban environment.
Description
Citation
STUCHLÍK, A. Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Ladislav Kuba (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Student představil projekt a reagoval na položené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO