Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá simulačním modelováním paralelního mechanismu typu RPR. V práci je popsána metodika tvorby simulačního modelu. Pro úspěšné vypracování bylo nutné sestrojit kinematický a dynamický model mechanismu v programu MSC Adams, který byl porovnáván s modelem, který byl vytvořen v MATLAB/SimMechanics.
The work is dealing with simulation modeling of a parallel kinematic machine RPR. There is described an approach of creating the simulation model. There was constructed a model of kinematics and dynamics of the mechanism in MSC Adams which was consequently compared with the model created in MATLAB/SimMechanics.
Description
Citation
HVÍŽĎALA, J. Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta i další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO