Porovnání různých způsobů stanovení výchozí ceny pro ocenění rodinných domů nákladovým způsobem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá porovnáním různých způsobů stanovení výchozí ceny u ocenění rodinných domů nákladovým způsobem. Jsou porovnávány výchozí ceny zjištěné u konkrétních rodinných domů položkovým rozpočtem, propočtem ceny zjištěné pomocí THU (technicko hospodářských ukazatelů) a získané výpočtem podle Vyhlášky Ministerstva financí o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997Sb. Pomocí tabulek a grafů jsou znázorněny výsledky ocenění pro jednotlivé domy a jejich odchylky. Cílem práce je také zjistit cenové podíly konstrukcí a vybavení z položkových rozpočtů rodinných domů vytvořených pro tuto práci a porovnat je s cenovými podíly uvedenými v příloze oceňovací vyhlášky ministerstva financí, případně upozornit na rozdíly či nedostatky v cenových podílech oceňovací vyhlášky.
This thesis presents a comparison of different methods of determining the default price for family house by using cost valuation method. Here are compared the default rates found in specific houses by itemized budget, calculating according to technical and economic indicator and obtained under the Ministry of Finance to implement certain provisions of Act No. 151/1997 Coll. Using charts and graphs shows the results for valuation individual houses and their variances. The aim is determine the price shares of construction and equipment of the itemized budget of houses created for this work and compare them to share price valuation in the annex to the Decree Ministry of Finance, perhaps to make an attention to differences or shortcomings in price share valuation announcement.
Description
Citation
HÁVA, K. Porovnání různých způsobů stanovení výchozí ceny pro ocenění rodinných domů nákladovým způsobem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO