Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy Homac, spol. s r.o. v období roků 2000 – 2005 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace podniku v budoucích letech.
This bachelor's thesis analyses the financial health of the company Homac, spol. s r.o. between the years 2000 – 2005 on the basis of selected methods of financial analysis. It includes proposals of possible solutions for identified problems which should result in the improvement of the financial situation of the company in future years.
Description
Citation
HOVORKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Jaroslav Geršl (předseda) Doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen) JUDr. Tomáš Soukup (člen) Ing. Martin Pernica (člen)
Date of acceptance
2007-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO