Simulace absorpčních charakteristik dielektrických materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaobírá dielektrickými materiály. Charakterizuje pojem dielektrikum a blíže se zabývá polarizacemi probíhajícími v dielektriku, především pak relaxační polarizací. Stanovuje pojem dielektrická absorpce a blíže tento pojem vysvětluje na příkladu nabíjení kondenzátoru, jenž je připojen na stejnosměrné napětí. Dále se zabývá možnostmi simulace těchto procesů a výstupem práce je program, který dle zadaných vstupních veličin vykresluje simulované průběhy absorpčních charakteristik dielektrických materiálů pro dva relaxační mechanismy.
This projects deal with dielectric materials. Characterize definition of dielectric and polarization of dielectric. Shows dielectric relaxation. Specified conception dielectric absorption and interpreted them with DC voltage charging condensator. However, this thesis be engaged in simulation of this process. Output is simulation program of dielectric absorption characteristics for two relaxation mechanism.
Description
Citation
BAČKOVSKÝ, P. Simulace absorpčních charakteristik dielektrických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO