Rám přívěsu Pillar pro přepravu betonových sloupů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je rozbor konstrukce zařízení pro převoz betonových sloupů Pillar. Hlavní zkoumanou částí je rámová konstrukce. K výpočtu zátěžových stavů je použit systém počítačové dynamiky těles, kde je provedena simulace jízdy zařízení v terénu. Vypočtené zátěžové stavy budou užity jako okrajové podmínky modelu pro pevnostní kontrolu. Metoda řešení je metoda konečných prvků. Získané výsledky budou vyhodnoceny a na jejich základě provedeny změny konstrukce rámu. Nedílnou součásti práce je výkresová dokumentace provedených změn konstrukce rámu.
The aim of this thesis is an analysis of the construction of a trailer used for transporting concrete pillars. The main part of the thesis is focused on frame construction. For the calculation of load states a multi body system was used, whereby a simulation of transport in terrain was performed. The results from these calculations will be used as limiting conditions for strength control. The method of solution is the finite element method. All acquired results will be analysed and according to them changes will be made to the frame construction. In addition to this, the thesis contains drawings documenting the above-mentioned changes.
Description
Citation
URBAN, J. Rám přívěsu Pillar pro přepravu betonových sloupů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO