Aplikace diskrétní simulace v oblasti podpory projektování dopravníkové techniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu lakovny M11A a M11B v Mladé Boleslavi a následné vytvoření simulačního modelu lakovny M11A ve firmě Škoda Auto a.s., pomocí kterého je ověřena dosažitelnost denní produkce při různých vstupních parametrech. Model lakovny M11A bude vytvořen v systému SimPro, který patří do skupiny programů pracujících s diskrétní simulací. Vstupní parametry do modelu budou definovány v prostředí Excel. Na základě provedených experimentů bude možné provést podrobnou analýzu výsledků proběhlé simulace.
This diploma thesis deals with analysis of current state of the paint shops M11A and M11B in Mladá Boleslav and following creation of the universal simulation model of the paint shop M11A in the company Škoda Auto a.s. by which availability of daily production in different input parameters will be verify. The model of the paint shop M11A will be created in system SimPro which comes under the programs working with discreet simulation. The model input parameters will be defined in the program Excel. According to these experiments will be possible realized a detailed analysis of results of the simulation.
Description
Citation
PROKOP, A. Aplikace diskrétní simulace v oblasti podpory projektování dopravníkové techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Němejc, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Radek Král, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO