Obvody s moderními aktivními prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Disertační práce se zabývá ARC filtry druhého řádu pro kaskádní syntézu filtrů. Jsou zde uvedena nová zapojení filtrů druhého řádu s konvejery vhodná pro realizaci filtrů na vyšších kmitočtech a nová zapojení filtrů s konvejery pro realizaci elektronicky laditelných filtrů. V disertační práci jsou uvedeny schémata a vztahy pro jednotlivá nová zapojení. Je zde také ukázáno praktické ověření nových zapojení filtrů druhého řádu
PhD. thesis is deals about sekond order ARC filters for cascade synthezis of Active filters. Here are presented new configurations of second order filters with current conveyors usable for higher frequencies and new second order filters with current conveyors usable for electrical tunable filters. In PhD. Thesis are presented schematics and equations for new sekond order filters. There are presented also practical realizations of these filters and basic measure results.
Description
Citation
AXMAN, V. Obvody s moderními aktivními prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teoretická elektrotechnika
Comittee
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO