Systémy řízení trakce používané v motorsportu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problémem kontroly trakce a způsoby jejího řízení a ovládání vozidla. Práce zahrnuje přehled a popis funkcí jednotlivých systémů které jsou používány pro zlepšení jízdní dynamiky závodních vozů, princip systémů a zhodnocení jednotlivých systémů.
This bachelor´s thesis is corncerned topic of traction control and this operate and control vehicle. The thesis include and description function individual systéme whitch is used for improvement ride dinamics race cars, principle systems and their evaluation.
Description
Citation
HOMOLÁČ, Z. Systémy řízení trakce používané v motorsportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO