Konstrukce HHO generátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukciou vodíkového generátora určeného pre automobilový priemysel. Cieľom práce je navrhnúť systém schopný produkovať požadované množstvo plynu. Práca zahŕňa predbežnú analýzu situácie, popis procesu elektrolýzy matematickými rovnicami a postup rozmerového návrhu elektrolyzéra podľa požadovaného výkonu. Práca taktiež obsahuje návrh spôsobu riadenia výkonu elektrolyzéra na základe informácií získaných z automobilu. Záver práce hovorí o spôsobe napájania celého systému elektrickou energiou. Výsledkom práce je celkový návrh vodíkového generátora so senzorickým a riadiacim systémom. Práca taktiež obsahuje návrhy na ďalšie zlepšenia a výskum.
The subject of this Master Thesis is construction of hydrogen generator for automotive industry. The objective is to design system which is able to produce required amount of gas. The master thesis includes basic analysis of situation, mathematical equations of electrolytic process and procedure of mechanical design according required power of generator. The next part is design of power control system of hydrogen generator based on informations from automobile. The last part describes power supply of whole system with electric energy. The output of the Master Thesis is the whole design of hydrogen generator including sensor system and control system. The thesis also includes suggestions for next improvements and research.
Description
Citation
GAŠPEREC, M. Konstrukce HHO generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student v prezentaci představil diplomovou práci. Po přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce odpověděl na tři otázky položené oponentem. Jeho odpovědi komise hodnotila jako nepřesné a neúplné. Dále student odpovídal na otázky týkající se jeho diplomové práce položené jednotlivými členy komise. Komise jeho vystoupení hodnotila jako částečně nesrozumitelné s nedostatky v odpovědích. Celé vystoupení hodnotila komise stupněm D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO