Městská knihovna v Přerově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem diplomové práce je novostavba knihovny v lokalitě Na Marku v Přerově. Lokalita se nachází na severním okraji histrorického jádra města na nábřeží řeky Bečvy, v blízkosti nového Tyršova mostu. Jedná se o volné prostranství mezi ulicí Na Marku a řekou a o část nedostavěného bloku mezi ulicemi Na Marku, Mostní a Pivovarská. Při návrhu jsem vycházela zejména z historické zástavby. Knihovnu umísťuji jako samostatný objekt v půdorysné stopě bývalého kostela (později sokolovny a kina). Knihovna jako solitér bude dominantním prvkem místa a bude výrazným, avšak nikoliv dominantním prvkem v rámci veduty města. Nedokončený blok domů navrhuji dostavět menší hmotou bytového domu s komerčními plochami v parteru, jehož měřítko a funkční využití bude odpovídat zbylé části bloku. Doplněním bloku a stavbou nové knihovny vymezuji nový veřejný prostor v místě ulice Mostní, který se stane předprostorem vstupu do nové knihovny.
The theme of my diploma thesis is a study of a new building for the city library of Přerov in a location Na Marku. Location is on waterfront of the river Bečva close to the new bridge Tyršův Most, on the Northern edge of the historic center of Přerov. The location takes in a free space between the Na Marku street and river Bečva and also a part of an incomplete block between streets Na Marku, Mostní and Pivovarská. In the study I resulted from the historic estate in the area, in particular the renaissance church, which used to stand in the location. I locate the library as a solitaire building in the trace of the church. The library, in the place as designed in the study, would be a dominant building of the closer area. In the same time it would be a distinctive but not dominant part of the characteristic panorama of Přerov. For the free part of the incomplete block I propose a residential according to the scale of the surrounding buildings. By completing the block and placing a new solitaire of the library I form a new public space between the library and the bridge - in front of the library´s main entrance.
Description
Citation
KOLÁČNÁ, M. Městská knihovna v Přerově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO