Vyrovnávání chemických rovnic Tvorba e-learningových studijních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tvorba elektronického výukového materiálu využitelného především pro studenty I. ročníku. Vytvořený materiál bude umožňovat interaktivní řešení vzorových chemických rovnic a to jednak pomocí soustavy rovnic tak i pomocí bilance vyměňovaných elektronů.
Production of electronic tutorial material for first-year students mainly. Created study material will enable to solve interactively sample examples of chemical equations using electron balancing and a system of linear equations as well.
Description
Citation
INDRA, I. Vyrovnávání chemických rovnic Tvorba e-learningových studijních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
Student přednesl hlavní výsledky své bakalářské práce a správně zodpověděl otázky kladené oponentem a členy zkušební komise. Komise zhodnotila kritické připomínky vedoucího bakalářské práce k přístupu k práci a její kvalitě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO