Chemické výpočty Tvorba e-learningových studijních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předmětem této bakalářské práce jsou e-learning, prostředky k jeho tvorbě, tvorba samotná, práce se základními prvky tvořícími e-learning a zhodnocení kvality e-learningu na FCH VUT a Masarykově univerzitě v Brně. Praktickým výstupem této práce je výukový materiál pro chemické výpočty z oblastí koncentrace, ředění a mísení roztoků, rozpustnosti a krystalizace určený pro posluchače 1. ročníku FCH VUT v Brně. Tento výukový materiál byl vypracován v aplikaci Adobe Flash. Při tvorbě bylo využito mnoha nástrojů, které Adobe Flash nabízí. Aplikace je rozdělena do tří kapitol (koncentrace, ředění a mísení, rozpustnost a krystalizace). Jednotlivé kapitoly tvoří vždy dvě části. V první části jsou zobrazeny stručné teoretické informace, důraz je kladen především na vizuální stránku. Toho je dosaženo pomocí názorných animací, příkladem může být rozpouštění krystalů. Druhá část se zabývá ukázkovým výpočtem příkladů na dané téma.
The theme of this bachelor thesis is e-learning, instruments needed for creation of create e-learning applications, creation as such, work with basic elements forming e-learning applications and evaluation of quality of e-learning projects by Faculty of Chemistry on Brno University of Technology and Masaryk University Brno. The practical output of this thesis is a tutorial for chemical calculations focused on concentration, thinning and blending of solutions, dissolvability and crystallization. It is intended for the 1st year Faculty of Chemistry students. The tutorial was created using Adobe Flash whereas many of the instruments of this program were used. Each chapter consists of two parts. In the first part, brief theoretical information is displayed, with focus on the visual aspect. This is achieved by using visual animations, for example dissolution of crystals. The second part deals with exemplary calculations on a given subject.
Description
Citation
KOŠOVÁ, H. Chemické výpočty Tvorba e-learningových studijních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-24
Defence
Jaký je podíl vaší práce na vytvořené - e-learningové aplikaci? Počet respondentů a období vyhodnocení ankety? Demonstrace výpočtu z e-learningové aplikace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO