Nápověda k testům z anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
E-learning je rychle se rozvíjející způsob vzdělávání užívající k vytváření, přenosu a poskytování informací multimediálních a komunikačních technologií. Smyslem bakalářské práce je tvorba studijních materiálů, ve formě nápověd k testům z anorganické chemie. S těmito testy přicházejí povinně do styku studenti prvního ročníku Chemické fakulty na VUT v Brně v předmětu Praktikum anorganické chemie II. Práce je rozdělena do 6 kapitol, přičemž prvních pět je zaměřeno obecně na problematiku e-learningu. Šestá kapitola tvoří praktickou část obsahující vybrané nápovědy z jednotlivých testů. Zbývající nápovědy jsou pro značnou celkovou rozsáhlost (cca 600 nápověd) přiloženy na mediu.
E-learning is an educational way which uses multimedia and communication technologies for making, transferring and offering materials for studying. The aim of this bachelor thesis is making educational materials using the form of hints for inorganic chemistry tests. The first year students come into the contact with these tests compulsorily in the Inorganic chemistry laboratories II on Faculty of chemistry of Brno University of technology. The thesis contains six parts. First five parts are set to general view of e-learning and last sixth part obtains chosen hints for inorganic chemistry tests. Next hints are appended on CD for its considerable size (cca 600 hints).
Description
Citation
STRAKA, R. Nápověda k testům z anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technická chemie
Comittee
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-24
Defence
Student stručně, jasně a přehledně seznámil komisi s problematikou a závěry své bakalářské práce. V diskuzní části správně zodpověděl dotazy oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO