Experiences in building a mOSAIC of clouds

Abstract
The diversity of Cloud computing services is challenging the application developers as various and non-standard interfaces are provided for these services. Few middleware solutions were developed until now to support the design, deployment and execution of service-independent applications as well as the management of resources from multiple Clouds. This paper focuses on one of these advanced middleware solutions, called mOSAIC. Written after the completion of its development, this paper presents an integrated overview of the mOSAIC approach and the use of its various software prototypes in a Cloud application development process. We are starting from the design concepts and arrive to various applications, as well as to the position versus similar initiatives.
Diverzita výpočetních služeb v Cloudu je výzvou pro vývojáře aplikací, protože tyto služby poskytují různorodá a nestandardní rozhraní. Prozatím bylo vyvinuto jen málo middleware řešení, které by podporovali návrh, nasazení a běh servisně nezávislých aplikací, stejně tak jako management zdrojů napříč více Cloudy. Tento článek se zaměřuje na mOSAIC - jedno takových middleware řešení. Napsán po dokončení jeho vývoje, tento článek představuje integrovaný náhled na přístup mOSAICu a použití několika jeho softwarových prototypů při vývoji Cloudových aplikací. Článek začíná konceptuálními návrhy a dostane se až k rozličným aplikacím, stejně jako k porovnání podobných iniciativ.
Description
Citation
Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications. 2013, vol. 2, issue 12, p. 1-38.
http://www.journalofcloudcomputing.com/content/2/1/12
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO