Srovnání daní z příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá daňovou soustavou České republiky a Irska a především zdaněním fyzické osoby v těchto státech. Jsou zde řešeny praktické příklady. Dále tato práce pojednává o administrativních problémech, které souvisí s prací Čechů v Irsku a Irů v České republice. Objasňuje i zamezení dvojího zdanění z pohledu mezinárodní smlouvy č. 163/1996 Sb.
This Bachelor´s thesis deals with the tax system of the Czech Republic and Ireland and in particular the tax individuals in these countries. There are practical examples. This thesis deals with administrative issues related to the work of the Czechs in Ireland and the Irish in the Czech Republic too. It clarifies the avoidance of double taxation in terms of international treaties No 163/1996 Digest.
Description
Citation
MIŠTOVÁ, L. Srovnání daní z příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. František Bednář (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO