Obhajoby doktorských disertací v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Dne 8. března 2018 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.
Description
Keywords
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 58. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO