Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFos Brno 2018

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Ve dnech 1.–2. února 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství vUT v Brně konal již 27. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2018). Konference byla pořádána za podpory ÚSI vUT v Brně a AZO ČR. Dvoudenní konference se zúčastnilo více než 200 tuzemských a zahraničních odborníků. Po úvodní společné části byla konference rozdělena do tří sekcí, kterými jsou již tradičně Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, Stavebnictví a oceňování nemovitostí a Rizikové inženýrství.
On the 1th – 2nd February 2018 was held the 27th International Scientific Conference of Forensic Engineering (ExFoS 2018) at the Institute of Forensic Engineering, Brno University of Technology (IFE BUT). The conference was organized in co-operation with the AZO ČR. The two-day conference was attended by more than 200 czech and foreign experts. After the joined part was the Conference divided into the three sections, which are traditionally Analysis of road accidents, the valuation of motor vehicles, machinery and equipment, Construction and real estate evaluation, Risk Engineering.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 48-57. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO