Systém CDR a jeho praktické zkoušky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných na podzim roku 2017 zaměřených na ověřování funkčnosti a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-znaleckou praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval je elektronický systém umožňující čtení dat zaznamenaných z různých senzorů a řídicích jednotek daného automobilu využitím systému EDR (Event Data Recorder). Uživatelům tak může poskytnout přednehodové a ponehodové údaje, jejichž reálnost byla v rámci prezentovaných zkoušek ověřována porovnáním s referenčním systémem. Součástí článku tak je porovnání výstupů CDR systému jako je zrychlení na karoserii s výsledky měření pomocí nezávislé měřicí soustavy.
The paper presents preliminary results of crash-tests and focus on verification and evaluation of functionality of the CDR system and its suitability for forensic and expert practice. The CDR (Crash Data Retrieval) is an electronic system that allows reading of recorded data from various vehicular sensors and controlling units via Event Data Recorder (EDR). The correctness and accuracy of obtained accidental data (pre- and post-crash) was assessed. The evaluation based on comparison of measured data with independent measuring systems mounted on the chassis of the vehicle.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 35-42. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO