Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Tento příspěvek se zabývá problematikou staveb na cizích pozemcích v souvislosti se změnou právní úpravy od 1. 1. 2014. Pojednává o nové právní zásadě, že stavba je součástí pozemku, a analyzuje problémy s tím spojené. Nabízí dále právní řešení situace, kdy chce stavebník postavit, přičemž v některých případech se i tato stavba stane součástí pozemku, na kterém byla postavena (a patří tak vlastníkovi pozemku) a v jiných nikoliv.
This paper deals with the issue of buildings on foreign land under the new legal regulation from 1 January 2014. It deals with the new legal principle superficies solo cedit (the building is a part of the land) and analyzes the problems associated with it. It also offers a legal solutions of situations where the builder wants to build on the foreign land – in some cases this building will be part of the land on which it was built (and belongs to the owner of the land) and in others not.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 14-17. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO