Kárná odpovědnost u svobodných povolání

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje shrnutí výsledků šetření mezi jednotlivými samosprávnými komorami a justičními organizacemi o počtu evidovaných příslušníků jednotlivých profesí a množství jejich kárných deliktů. Článek byl prezentován v rámci 27. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství ExFoS v Brně dne 1. 2. 2018.
The article deals with the issue of disciplinary liability of individual professions and other professions in the field of justice. It compares the extent of their disciplinary liability according to the relevant legislation and the level of sanctions. It also contains a summary of the results of investigations between individual self-governing chambers and judicial organizations and the number of registered members of individual professions and the amount of their disciplinary offenses. The paper was presented in the 27th International Scientific Conference of Forensic Engineering ExFoS in Brno on February 1, 2018.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 3-8. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO