Modelling Flood Losses to Buildings: Relationship between Room Dimensions and Depth of Flooding

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-09-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
This paper discusses the evaluation of flood losses to buildings using loss curves. The objective of the research was to ascertain whether there is a relationship between the depth of flooding and the amount of unit loss set with regard to the impact of room dimensions. The research was conducted on a sample of 154 model situations for two different room shapes. The results confirm that the depth of flooding, considered in the context of the impact of room dimensions, has an influence over the accuracy of setting the amount of loss, and that the significance of this influence increases with increasing depth. These results can help achieve a more accurate evaluation of flood losses using loss curves or indicators when settling, for example, insurance claims filed in consequence of large-scale flooding.
Příspěvek diskutuje problematiku oceňování povodňových škod na budovách s využitím škodních křivek. Cílem výzkumu bylo vyhodnotit, zda existuje vztah mezi hloubkou zatopení a výší jednotkové škody při zohlednění vlivu rozměrů místnosti. Výzkumný model analyzoval 154 modelových situací pro dva typy tvaru místnosti. Výsledky potvrdily, že hloubka zatopení ve vztahu k rozměrům místností ovlivňuje přesnost stanovení výše jednotkové škody, a že tato významnost narůstá se vzrůstající hloubkou zatopení. Výstupy mohou přispět k přesnějšímu oceňování povodňových škod s využitím škodních křivek nebo indikátorů, a to např. v kontextu šetření pojistných událostí při výskytu katastrofických povodní.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2015, vol. 96, issue 1, p. 1-6.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/96/1/012036
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO