Value of Construction Company and its Dependence on Significant Variables

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-10-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
The paper deals with the value of the construction company assessment respecting usable approaches and determinable variables. The reasons of the value of the construction company assessment are different, but the most important reasons are the sale or the purchase of the company, the liquidation of the company, the fusion of the company with another subject or the others
Příspěvek se zabývá stanovením hodnoty stavebního podniku při respektování využitelných přístupů a definovaných proměnných. Důvody pro stanovení hodnoty stavebního podniku jsou různé, avšak ty nejdůležitější důvody nastávají v případě prodeje či nákupu podniku, jeho likvidace, fúze s jiným subjektem a jiné.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017, vol. 251, issue 1, p. 1-8.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/251/1/012107
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO