Data Flow in Relation to Life-Cycle Costing of Construction Projects in the Czech Republic

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Science
Altmetrics
Abstract
Life-cycle costing is an important part of every construction project, as it makes it possible to take into consideration future costs relating to the operation and demolition phase of a built structure. In this way, investors can optimize the project design to minimize the total project costs. Even though there have already been some attempts to implement BIM software in the Czech Republic, the current state of affairs does not support automated data flow between the bill of costs and applications that support building facility management. The main aim of this study is to critically evaluate the current situation and outline a future framework that should allow for the use of the data contained in the bill of costs to manage building operating costs.
Kalkulování nákladů životního cyklu je důležitou součástí každého stavebního projektu, neboť umožňuje zohlednit budoucí náklady spojené s provozní fází objektu a její demolicí. Tímto způsobem mohou investoři optimalizovat návrh projektu s cílem minimalizovat celkové náklady projektu. I když se již v České republice objevily nějaké pokusy o implementaci softwaru BIM, současný stav nepodporuje automatizovaný tok dat mezi položkovým rozpočtem a aplikacemi podporujícími správu objektů. Hlavním cílem této studie je kriticky vyhodnotit současnou situaci a nastínit budoucí rámec, který by měl umožňovat využití údajů obsažených v položkovém rozpočtu k řízení provozních nákladů budov.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017, vol. 245, issue 7, p. 1-9.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/7/072032
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO