Oddělení databází

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Propojení IS VUT s knihovními systémy Aleph a DSpace
    (EUNIS-CZ, 2018-05-21) Kreuzwieser, Tomáš; Skůpa, Jan; Vaishar, Antonín; Fasura, Martin
    Příspěvek se zabývá problematikou zpřístupňování závěrečných prací (VŠKP) na VUT v Brně. Závěrečné práce jsou studenty odevzdávány do vlastního informačního systému. Zde jsou studenty vyplněny metadatové údaje a přiložen plný text práce. Po obhajobě a vložení posudků jsou metadata a plný text práce exportovány do institucionálního repozitáře Digitální knihovna VUT, který je provozovaný systémem DSpace. Data z IS jsou dále využívána pro zpřístupňování tištěných verzí VŠKP v knihovnách VUT, kdy jsou metadata importována do knihovního systému Aleph.