Impact of the grinding process on the granulometric properties of triclinic alite

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-07-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
Four major clinker minerals, alite, belite, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminate ferrite are crucial for cement properties. This work deals with alite as the most important clinker minerals. Alite is affected by the milling process technology more than other clinker minerals. It contains micro-cracks, which are formed during fast cooling, and is therefore less resistant to grinding than other clinker minerals. The paper deals with the influence of length and the technology of the milling process in 3 types of laboratory mills on the particle size and distribution, agglomeration and the change of the grain shape of the synthetically prepared triclinic alite.
Pro cementové vlastnosti jsou klíčové čtyři hlavní minerály slinku, alite, belite, hlinitokřemičitan trikalcium a ferithlinitokřemičitý. Tato práce se zabývá alitem jako nejdůležitější minerály ze slinku. Alite je ovlivněn technologií frézování více než jiné minerály slinku. Obsahuje mikrotrhliny, které se tvoří při rychlém ochlazení, a proto jsou méně odolné vůči broušení než jiné minerály slinku. Článek se zabývá vliv délky a technologie procesu mletí ve 3 typech laboratorních mlýnů o velikost a rozložení částic, aglomeraci a změnu tvaru zrna synteticky připraveného triclinického alitu
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 385, issue 1, p. 1-6.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/385/1/012044
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO