Optoelektronické a fotogrammetrické měřicí systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Disertace se zabývá analýzou a návrhem optoelektronických a fotogrammetrických měřících systémů. Obsahuje konkrétní návrhy optoelektronických bezdotykových měřičů ploch rovinných objektů, případně plošné projekce 3D objektů včetně analýzy dosažitelné přesnosti měření. V další části věnované stereofotogrammetrii se zabývá principy rekonstrukce prostorových souřadnic snímaných objektů, metodami automatické kalibrace kamer, postupy v ztotožňování bodů na snímcích spolu s analýzou dosažitelné přesnosti v určování sledovaných parametrů. Součástí práce je vyvinutý testovací program v němž jsou uvedené postupy implementovány a který umožňuje praktickou aplikaci stereofotogrammetrického systému pro pořizování prostorových souřadnic trojrozměrných objektů.
Dissertation deals with analysis and design of optoelectronic and photogrammetric measuring systems. Specific design of optoelectronic contactless flat object area meters with analysis of attainable measurement accuracy is described. Next part is dedicated to stereophotogrammetry - principles of 3D reconstructions, methods of camera self-calibration and matching points in images are described. The analysis of attainable accuracy of monitored parameters is discussed too. Finally, the test program with implemented described routines is introduced. This test program enables practical aplication of stereophotogrammetric system for taking spatial coordinates of 3D objects.
Description
Citation
STANČÍK, P. Optoelektronické a fotogrammetrické měřicí systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. - oponent (člen) Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. - oponent (člen)
Date of acceptance
2008-10-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO