Probiotika a jejich význam v lidské výživě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Velká část imunitního systému se nachází v tlustém střevě, a to díky velkému množství mikrobů, které ovlivňují nejen trávicí trakt člověka. Kontakt těchto mikrobů a zažívacího traktu člověka je velice důležitý pro další rozvoj imunitních obranných mechanismů a přirozené imunitní odpovědi, jež podporuje zdraví hostitele (člověka). Z tohoto důvodu je v posledních letech věnována velká pozornost a úsilí možnosti zlepšení zdravotního stavu člověka modulací střevní mikroflóry. Jako probiotika jsou označovány živé mikroorganismy, které mohou mít pozitivní vliv na zdraví a některé, např. Saccharomyces boulardii, mají pozitivní účinky v prevenci a léčbě některých onemocnění spojených s průjmy. Firma Valosun a.s. poskytla probiotický doplněk stravy vhodný pro užívání při akutních průjmových onemocněních. Tento produkt byl vyzkoušen pacienty gastroenterologické ambulance. Cílem sociologického průzkumu bylo zmapovat informovanost respondentů v oblasti probiotik a probiotických preparátů.
A great deal of immune system is located in the colon thanks to a large number of microbs that influence not only digestive tract of a human. The contact of these microbs with the digestive tract of a human is very important for other development of immune defensive mechanisms and the natural immune response, which supports health of a host. That is why in recent years a great deal of attention and efforts have been paid to possibility of human health status improving by a modulation of the intestinal microflora. As probiotics are indicated living microorganisms, that can have positive effects on human health and some species, for example Saccharomyces boulardii, have positive effects in prevention and treatment of many diseases associated with diarrhea. The company Valosun a.s. has provided for testing the probiotic food supplement which is suitable in acute diarrheal disorders. This product has been tried by patients of gastroenterology ambulance. The aim of sociological survey was to map knowledge of respondents in the field of probiotics and probiotic food supplements.
Description
Citation
FORMANOVÁ, K. Probiotika a jejich význam v lidské výživě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing. Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc Márová: Používají se probiotika jako podpůrná léčba při Crohnově chorobě ? prof. Šimko: Crohnova choroba - ulcerosni kolitida ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO