Návrh vzduchotechnické komory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o zhotovení zařízení pro měření vzduchotechnických veličin, tzv. vzduchotechnické komory. Vzduchotechnická komora slouží k vývoji ventilačních systémů elektrických strojů. Pomocí ní je možné testovat chlazení různých typů elektrických strojů (například asynchronní motor). Tato práce sestává ze tří částí. První část obsahuje popis celého zařízení po jednotlivých komponentách. U každé komponenty se text soustředí jednak na obecnou teorii s ní související a zároveň na popis samotné realizace. Další část se věnuje odzkoušení výrobku, tj. ověření jeho funkčnosti a těsnosti. Třetí část uzavírá text zhodnocením výsledného řešení problému.
The thesis deals with making a device for measuring air technique constants, so-called a wind tunnel. The wind tunnel is used for development of eletric machines aeration systems. Refrigeration of various types of eletric machines ( e.g. asynchronous engine ) can be tested by means of it. The thesis consists of three parts. The first part contains a description of the whole device in single components. With each the component the text concentrates on both the related general theory and a delineation of the implementation itself. The sequel part is devoted to testing the product, i.e. verification of its functionality and airtight sealing, . The third part of the thesis concludes the text by evaluation of resultant solution of the problem.
Description
Citation
KLUSOŇ, V. Návrh vzduchotechnické komory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce na dobré.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO