Vyhodnocení emisního měření se zřetelem na účinnost odstraňování těžkých kovů, zejména rtuti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou spalování odpadů a s tím spojených zařízení ve spalovnách odpadů. Popis jednotlivých metod používaných pro odstraňování těžkých kovů a posouzení jejich účinností. Vyhodnocení emisního měření a porovnání s platnou legislativou ČR. Vytvoření bilančního modelu separátoru pro odstranění těžkých kovů.
Bachelor thesis is specialized on identification with issues burning waste and devices in waste incineration plants linked with them. Description of particular methods used for heavy metal removing and appreciation their effectivity. Evaluation of measurement of the emission and their confrontation with valid legislation of the Czech Republic. Design billance model of separator for heavy metal removing.
Description
Citation
FRÝBA, L. Vyhodnocení emisního měření se zřetelem na účinnost odstraňování těžkých kovů, zejména rtuti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Medek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO