Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména pak jeho ekonomických ukazatelů. Cílem bude analyzování dat, jejich porovnání a vyvození závěrů. Ze znalosti historických dat a prognózy předpokladů pro budoucnost získá podnik jasnější představu o strategii a svém směřování.
The bachelor’s thesis deals with the use of statistical methods, time series and regression analysis, as the effective tools for evaluation of characteristics and efficiency of the company, especially economic indicators. The goal will be to analyze the data by these means, to compare them and to make the conclusions. From the knowledge of historical data and forecasting preconditions for the future the company will gain clearer image about strategy and its direction.
Description
Citation
ČAPKA, J. Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Šefl (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO