Analýza podpisového vzoru s využitím umělé neuronové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá metodami počítačového zpracování podpisového vzoru a jeho analýzou s využitím umělé neuronové sítě. Jde o procesy, při kterých je nejprve podpis digitalizován a zpracováván pomocí metod předzpracování a segmentace. Poté je objekt podpisového vzoru popsán pomocí centrálních geometrických momentů a momentových charakteristik. Nakonec probíhá klasifikace vícevrstvým perceptronen, pomocí jehož výstupů bude určena osoba, které podpis patří.
This bachelor thesis deals with methods of human signature and its analysis in practical service of artificial neural network. Actual processing and analysis of human signature consist in few steps. First of all, the signature pattern is digitized and processed with the assistance of preprocessing and segmentation methods. Afterwards, the object of human signature pattern is described with the assistance of centric geometric moments and moments invariant characteristics. Finally, the pattern is classified by multilayer perceptron, whose outputs determine the person, to that signature belongs to.
Description
Citation
ŠEVČÍK, P. Analýza podpisového vzoru s využitím umělé neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO