Návrh elektronického obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Návrh elektronického obchodu“ se zabývá konceptuálním modelováním dat aplikovaných na konkrétním návrhu e-shopu společnosti. Teoretická východiska zahrnují uvedení do problematiky konceptuálního modelování a osvětlují právní aspekty důležité pro elektronické obchodování. Praktická část charakterizuje vybranou společnost a poukazuje na výhody implementace návrhu, kterým je konceptuální model složený z entit, relací a jejich zakreslení do E-R diagramů.
Bachelor thesis „Concept of e-shop“ deals with conceptual data modelling that is apllied to specific concept of company’s e-shop. Theoretical basis includes introduction to conceptual data modelling and legal aspects important for e-commerce. Practical part describes chosen company and points to advantages of concept implementation. Conceptual model consists of entities, relationships and their presentation in E-R diagrams.
Description
Citation
VALENTOVÁ, M. Návrh elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Roman Petrla (člen)
Date of acceptance
2008-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO