Využití změny skupenství při akumulaci tepla v solárních vzduchových systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci je zpracován přehled možností akumulace tepla pro využití ve vytápění a ohřevu užitkové vody. V další části práce je navržen zásobník využívající PCM materiály pro vzduchový solární systém. Jeho vlastnosti jsou experimentálně ověřeny.
In this paper an overview is prepared for the possibility of heat accumulation in the use of heating and hot water. In the next section is designed heat accumulator uses PCM materials for solar air system. Its properties are experimentally verified.
Description
Citation
SÚKUP, T. Využití změny skupenství při akumulaci tepla v solárních vzduchových systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Zodpovězeny dotazy oponenta DP. prof. Jícha vznesl dotaz k prezentovanému grafu vlivu plochy kolektorů na akumulovanou energii. prof. Jícha vznesl připomínku ke konstrukci měřicí trati. prof. Pavelek vznesl dotaz ke grafickému porovnání naměřených hodnot a výsledků simulací. doc. Kratochvíl vznesl dotaz k obrázkům 51, 52 a 53 - kde byly měřeny v obrázcích prezentované teploty a jaké byly použity snímače teploty?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO