Využití internetového přístupu k přístrojové technice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsah této práce je zaměřen na využití vzdáleného přístupu přes internetovou síť k měření na laboratorních přístrojích. Pojednává o standardech propojení měřících zařízení. Zabývá se standardem LXI, instalací potřebného vybavení jak hardwaru tak softwaru a způsoby jakými lze ovládat měřící zařízení. Studuje princip a výhody měření s využitím standardu LXI. V praktické části této práce je vytvoření materiálově zaměřených laboratorních úloh, pomocí programového prostředí VeePro, vybraných z předmětů bakalářského studijního programu.
Content of this work is oriented on usage of remote access over internet to measure on laboratory instruments. Deals with standards of connection measuring devices. Engaged into LXI standard, instalation of necessary accessories of hardware and software and ways which is possible to control measuring devices. Studies principle and benefits of using standard LXI. In practical part of this work is creating material oriented laboratory themes, by help of programme environment VeePro, chosen from themes of bachelor´s study program.
Description
Citation
PEŠINA, T. Využití internetového přístupu k přístrojové technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Prosr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Co umožňují v prezentaci zmiňované knihovny? Protokol TCP/IP
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO