Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Disertační práce rozebírá úlohu kulturních, společenských a sportovních akcí a festivalů v otevřených veřejných prostorech jakožto nástrojů politiky rozvoje a strategie měst; použití těchto «nástrojů» pro revalorizaci veřejných prostorů, znovunalezení identit, zapojení občanů do života města a tím i řešení sociálních problémů, naplnění původních funkcí veřejných prostorů měst a další. Zakládá se na komparaci získaných poznatků v dané problematice využití veřejných prostorů. Výjimečností práce je možnost doplňování, prolínaní a srovnávání poznatků výzkumu z odlišných politických, kulturních a sociálních prostředí ve Francii a ČR.
The central aim of this research is to contribute to the debate on the actual and potential role of urban festivities in urban development of cites areas. For some time, policy makers, planners and architects have realized the great importance of urban festivities and cultural events in revitalization and development of urban areas. They pay attention to both direct or indirect impact of such activities. A variety of festivities and cultural events have started to been incorporated into large-scale architectural and urban projects. They have also been employed as political tools. By now, it is generally accepted that urban festivities and cultural events are important investments contributing to the integration of communities and overall improved representation of the urban region. They often provide the urban environment with a new meaning and/or character. The proposed research is investigating and analyzing the potential effects of urban festivities and cultural events on the transformations and new perceptions of urban spaces and how they can be used as policy tools. It focuses on organized open-air activities in urban public spaces (including urban centers, neighborhoods and peripheries). Principal results of this research are based on the cooperation of two research centres: the Institute of Theory, School of Architecture, Brno University of Technology in Czech Republic and Laboratory for Theories on Urbanism, French Planning Institute, Paris VIII University in France.
Description
Citation
ČERMÁKOVÁ, E. Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Urbanismus
Comittee
Date of acceptance
2009-06-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO