Návrh a řízení protézy ruky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce předkládá metody a výsledky návrhu, výroby a výzkumu pětiprsté protézy ruky. Inspirace jdoucí z přírody a z toho vyvozený princip použitého mechanizmu je uveden. Základní koncept řídícího schéma založeného na procesingu a ohodnocení EMG je navrhnut a implementován. Části senzorického systému protézy jsou navrhnuty a zahrnuty do rídícího algoritmu a shématu. Velké množství inovací a návrhů pro budoucí práce a výzkum jsou prezentovány, stejně tak komplexní analýza a diskuse dosažených a možných budoucích výsledků.
The text shows idea flow, methods and results in design, manufacture and research of five--fingered prosthetic hand. The inspiration of the nature and mechanical principle elicited is presented. Fundamental control scheme based on processing and evaluation of EMG is designed and implemented. The segments of sensory system are designed and involved into the overall controll scheme idea. Large innovations and suggestions for future work and research are given with complex discussion through reached and hopefully future results.
Description
Citation
ŽAJDLÍK, J. Návrh a řízení protézy ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (člen) Ing. Vlastimil Chrápavý (člen) Prof. Ing. Otakar Kurka, CSc., - oponent (člen) Doc. Ing. Pavel Bělohoubek, CSc., - oponent (člen)
Date of acceptance
2008-12-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO