Vliv přípravků proti Varroa destructor na včelstvo a životní prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Roztoč včelí (Varroa destructor), někdy též kleštík včelí nebo kleštík zhoubný, zahrnuje asi šest druhů roztočů, kteří se rozšířili do Evropy a postupně do celého světa z asijských zemí. V 70. letech minulého století byl identifikován kleštík včelí i na našem území. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že se dostává do plodu s trubčí larvou, kde je následně zavíčkován a dochází zde k vývoji a rozmnožení roztoče, což se projeví onemocněním včelstva varroázou. Od roku 1990 došlo k výraznému poklesu počtu včelstev v České republice. Důvody tohoto poklesu jsou různé, ale jednou z hlavních příčin je právě varroáza. Správné ošetření včel je nařízeno Nařízením č. 2/2007, které vydala Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj. Nařízení doporučuje jarní, letní, podzimní a zimní ošetření včel přípravky M-1 AER, FORMIDOL destičkami, GABON PA 92 a PF 90, VARIDOL FUM a AER. Všechny přípravky kromě FORMIDOLU jsou na lékařský předpis a vyrábí je Výzkumný včelařský ústav Dol v Libčicích nad Vltavou. Tato práce má sjednotit informace o roztoči Varroa destructor, o jeho původu, rozšíření, léčení a prevenci. Zároveň má posoudit vliv přípravků používaných v České republice na léčení varroázy a jejich vliv na včelstva, včelí produkty a na životní prostředí.
Varroa destructor contains about six different types of mites that came from Asia and spread to Europe and gradually to the entire world. In the 70‘s of the last century the mite was identified also in the Czech Republic. The danger of the Varroa destructor is that it‘s getting into the drone´s fetus, where it is closed by the bees. Herein the mite is procreated and developed. Since 1990, the number of colonies of bees in the Czech Republic has been decreased. This is because of various reasons but one of the main causes is varroa destructor. Correct treatment of bees is directed by the regulation number 2/2007 which was released by the regional administration for South Moravia. The regulation recommends the spring, summer, autumn and winter treatment of bees by the preparations M-1 AER, FORMIDOL laminaes, GABON PA 92 and PF 90 and VARIDOL FUM and AER. All the preparations except FORMIDOL are available only on medical prescription and they are manufactured in the Bee Research Institute at Dol (Libčice nad Vltavou). This work reviews the information on the mite Varroa destructor, his origin, distribution, therapeutics and prevention. It explores the influence of the preparations used in the Czech Republic on the environment and on the bees themselves.
Description
Citation
MAREČKOVÁ, K. Vliv přípravků proti Varroa destructor na včelstvo a životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO