Optimalizace použití břitových destiček na lince plášťů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá shrnutím typů a vlastností povlaků používaných ke zvýšení řezivosti a životnosti nástrojů ze slinutých karbidů. Dále pak řešením problému vylamování břitů při obrábění trubkových konců plášťů s přerušením na lince plášťů, návrhem nového typu VBD, které zvýší produktivitu práce na lince a sníží náklady spojené s nástrojem v dané operaci.
This thesis deals with a summary of different types and characteristics of coatings used for increasing the lifetime of cemented carbide tools. Besides, the thesis includes solving the issue regarding edge chipping during machining interrupted pipe ends at the pipe line, selecting a new type of indexable inserts and indexable inserts holders to increase line productivity and decrease tool costs in the related operation.
Description
Citation
KOCÚREK, O. Optimalizace použití břitových destiček na lince plášťů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Uveďte možnosti zlepšení, příp. kvantifikace kontroly kvality čel jako kritérium pro výměnu břitové destičky. 2. Pomocí jakého zařízení byl obrobek upnut. 3. Měl jste možnost měnit pracovní podmínky? 4. Výrobce požitého soustružnického zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO