Výroba bočnice kladky technologií přesného stříhání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce vypracována v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie zpracovává technologii přesného stříhání. Zadaná součást je vyrobena z nerezového materiálu 17 240. Pro zadanou technologii byly navrženy a vypočteny technologické a konstrukční rozměry. Nástroj vystřihne na jeden zdvih jednu součást a je navržen pro mechanický troj-činný lis MFA 1600 od firmy Feintool. Pás materiálu ze svitku je umístěn na jednostranném odvijáku QOPJ 160/650 a dále veden přes rovnačku QRVP 160 až do nástroje. Celková síla lisu je 1600 kN. Hlavní funkční části nástroje jsou vyrobeny z oceli 19 436, 19 437.
The Master´s thesis is elaborated within the framework of graduate´s study by institute of The Engineering technology and composed the technology of fineblanking process. The required component is made by stainless steel 17 240. The technological and constructional proportions were designed and calculated for required technology. The tool cuts out for one stroke one component, and is designed for mechanical three-active press MFA 1600 made by Feintool. The material’s strip of the scroll is situated in single sided rewinders QOPJ 160/650, and managed through leveling machines QRVP 160 into tools. The total force of press is 1600 kN. The main functional parts tools are made by steel 19 436, 19 437.
Description
Citation
ROBOTKA, T. Výroba bočnice kladky technologií přesného stříhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Diplomant seznámil komisi s tématem své práce. Odpověděl na otázky oponenta. Otázky: Jaké následují technologické operace po stříhání a jak bude odstraněn otřep? Na co je v praxi využita řešená součást? Jaká je přesnost rozměru otvoru v součásti? Jaké existují možnosti výroby otvoru s větší přesností?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO