Vliv viskozity tlustovrstvé pasty před tiskem na formování vrstev

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá teorií technologie tlustých vrstev a nanášením těchto vrstev. Dále práce obsahuje základy reologie kapalin, metody měření viskozity a způsoby míchání kapalin. Hlavním cílem práce je zjistit vliv viskozity tlustovrstvé pasty na kvalitu natištění testovací struktury pomocí sítotisku, zejména na jeho rovinnost a ostrost. Cílem práce je také změřit závislost viskozity tlustovrstvé pasty na čase míchání.
This bachelor thesis deals with the theory of thick film technology and applying these layers. The work also includes basics of liquid rheology, methods of measurement viscosity and ways of mixing liquids. The main aim is to determine the influence of viscosity of thick film pastes for printing quality of the test structure using screen printing, in particular its flatness and sharpness. The aim is also measure the dependence of viscosity thick film pastes on mixing time.
Description
Citation
ONDRÁČEK, M. Vliv viskozity tlustovrstvé pasty před tiskem na formování vrstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (místopředseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíly a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a členů komise u obhajoby.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO